Visa Inc
V NYSE

V
Visa Inc NYSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

V Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Finans
Endüstri: Finans/Kiralık/Kiralama
Visa Inc. (Visa) tüketicileri, tacirleri, finansal kuruluşları, işletmeleri, stratejik ortakları ve hükümet birimlerini elektronik ödemeler konusunda birbirine bağlayan bir ödeme teknolojileri şirketidir. Şirket ödeme hizmetleri segmenti ile operasyonlarını yürütmektedir. Şirket taraflar arasında değer ve bilginin taşınması yoluyla küresel ticarete olanak sağlamaktadır. Şirketin iletişim işleme şebekesi, ödeme işlemlerinin yetkilendirme, takas ve uzlaşmasını sağlayarak finansal kuruluş ve ticari işletme müşterilerine bir dizi ürün, platform ve katma-değerli hizmet sunar. Şirket, ödeme hacmi, işlem sayısı ve dolaşımdaki kart sayısına göre perakende elektronik ödeme ağıdır. Ürünleri / hizmetleri arasında temel ürünler, veri işleme altyapısı, veri işlemleri için işleme hizmetleri, dijital ürünler, ticari ürünler ve risk ürünleri ve ödeme güvenliği girişimleri bulunur.

Breaking news