HNA TECHNOLOGY

900938 SSE
900938
HNA TECHNOLOGY SSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

900938 temelleri

HNA TECHNOLOGY için mevcut finansal durum

Q1 22 için 900938 toplam varlıkları 1.78B USD, önceki Q4 21 değerinden 8.01% daha az. Ve toplam yükümlülükler Q1 22 içinde 23.20% azalarak 571.67M USD oldu.

Toplam Aktifler
Toplam Mesuliyetler
Toplam Aktifler
Toplam Cari Aktifler
Sabit kıymetler toplamı
Toplam Mesuliyetler
Toplam Cari Yükümlülükler
Toplam Cari Olmayan Borçlar
Toplam Sermaye
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar
Toplam Borç
Net borç
Hisse başına defter değeri