HNA TECHNOLOGY

900938 SSE
900938
HNA TECHNOLOGY SSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

900938 mali tabloları

Tüm anahtar rakamlarıyla birlikte HNA TECHNOLOGY mali özet

Mevcut 900938 piyasa değeri 1.086B USD'dur.

Gelir Tablosu
Bilanço
Nakit akımı
Kazanç
İleri:
Gelir