Johnson & Johnson JNJ

JNJNYSE
JNJ
Johnson & JohnsonNYSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Health Technology
Endüstri: Pharmaceuticals: Major
Johnson & Johnson, sağlık alanında ürünlerin araştırma ve geliştirme, üretim ve satışını yapan bir holding şirketidir. Aşağıdaki segmentlerde faaliyet göstermektedir: Tüketici Sağlığı, İlaç ve Tıbbi Cihazlar. Tüketici Sağlığı segmenti, bebek bakımı, ağız bakımı, güzellik, reçetesiz satılan ilaçlar, kadın sağlığı ve yara bakımı pazarlarında kullanılan ürünleri içerir. Farmasötik segment, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, sinirbilim, onkoloji, pulmoner hipertansiyon ve kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar gibi terapötik alanlara odaklanır. Tıbbi Cihazlar segmenti, ortopedik, cerrahi, kardiyovasküler ve nörovasküler ve göz sağlığı alanlarında kullanılan ürünler sunar. Şirket, Robert Wood Johnson I, James Wood Johnson ve Edward Mead Johnson Sr. tarafından 1886'da kuruldu ve merkezi New Brunswick, NJ'de bulunuyor.