Johnson & Johnson

JNJ NYSE
JNJ
Johnson & Johnson NYSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

JNJ Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Sağlık Teknolojisi
Endüstri: Tıbbi İlaçlar: Majör
Johnson & Johnson, sağlık alanındaki bir dizi ürünün araştırma, geliştirme, üretim ve satışını yapan bir holding şirketidir. Üç bölümden oluşmaktadır: Tüketici, İlaç ve Tıbbi Cihazlar. Şirketin temel odağı insan sağlığı ve rahatı ile ilgili ürünlerdir. Tüketici segmenti, bebek bakımı, ağız bakımı, cilt bakımı, reçetesiz satılan ilaç, kadın sağlığı ve yara bakım pazarlarında kullanılan bir dizi ürünü kapsamaktadır. İlaç bölümü, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, sinir bilimi, onkoloji ve kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar dahil olmak üzere beş terapi alanına odaklanmıştır. Tıbbi Cihazlar segmentinde ortopedik, cerrahi, kardiyovasküler, diyabet bakımı ve görme bakım alanlarında kullanılan bir dizi ürün bulunmaktadır. Araştırma tesisleri Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İsrail, Japonya, Hollanda, Singapur, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır.

Son Haberler