Yandex N.V YNDX

YNDXNASDAQ
YNDX
Yandex N.VNASDAQ
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Technology Services
Endüstri: Internet Software/Services
Yandex NV bir İnternet ve teknoloji şirketidir ve bir İnternet arama motorunu işletmektedir. Şirket'in bölümleri arasında Arama ve Portal, E-ticaret, Taksi, İlanlar ve Deneysel iş alanları yer almaktadır. Şirketin Arama ve Portal bölümü, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'da kullanıcılarının Internet üzerinden birbirlerine bağlanmaları ve iletişim kurmaları için ilgili ve objektif bilgileri bulmalarını sağlayan arama, konum temelli, kişiselleştirilmiş ve mobil servisler üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Servislere hem masaüstü hem de mobil cihazlarından erişilebilmektedir. Şirket'in arama motoru çevrimiçi olarak çeşitli bilgilere erişim sağlar. Şirketin Yandex.Market'i, perakendecilere, belirli perakendecileri, ürün veya fiyat bilgilerini arayan müşterilerine ulaşabilmeleri için bir e-ticaret platformu sunar. 31 Aralık 2016 itibariyle Yandex.Taxi Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Belarus ve Ukrayna genelindeki 46 şehirde faaliyet göstermektedir. Şirketin İlanlar iş birimi, Auto.ru, Yandex.Realty, Yandex.Jobs ve Yandex.Seyahat birimlerini içerir.