Intel Corporation INTC

INTCNASDAQ
INTC
Intel CorporationNASDAQ
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Electronic Technology
Endüstri: Semiconductors
Intel Corporation, bilgisayar ürünleri ve teknolojilerinin tasarımı, üretimi ve satışı ile ilgilenir. Bilgisayar, ağ, veri depolama ve iletişim platformları sunar. Firma şu bölümler aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Müşteri Bilgi İşlem Grubu (CCG), Veri Merkezi Grubu (DCG), Nesnelerin İnterneti Grubu (IOTG), Uçucu Olmayan Bellek Çözümleri Grubu (NSG), Programlanabilir Çözümler (PSG) ve Tüm Diğer. CCG segmenti, dizüstü bilgisayarlar, 2'si 1 arada sistemler, masaüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, kablosuz ve kablolu bağlantı ürünleri ve mobil iletişim bileşenleri için tasarlanmış platformlardan oluşur. DCG segmenti, kurumsal, bulut ve iletişim altyapısı pazarı için tasarlanmış iş yükü için optimize edilmiş platformları ve ilgili ürünleri içerir. IOTG segmenti, perakende, üretim, sağlık, enerji, otomotiv ve devlet pazar segmentleri için hedeflenen dikeyler ve gömülü uygulamalar için bilgi işlem çözümleri sunar. NSG segmenti, esas olarak katı hal sürücülerinde kullanılan NAND flash bellek ürünlerinden oluşur. PSG segmenti, iletişim, veri merkezi, endüstriyel, askeri ve otomotiv dahil olmak üzere çok çeşitli pazarlar için programlanabilir yarı iletkenler ve ilgili ürünleri içerir. Diğer Tümü bölümü, diğer rapor edilemeyen bölümden ve şirketle ilgili ücretlerden elde edilen sonuçlardan oluşur. Şirket, Robert Norton Noyce ve Gordon Earle Moore tarafından 18 Temmuz 1968'de kuruldu ve merkezi Santa Clara, CA'da bulunuyor.