Google Inc. (Google) Class A
GOOGL NASDAQ

GOOGL
Google Inc. (Google) Class A NASDAQ
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

GOOGL Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Teknoloji Hizmetleri
Endüstri: İnternet Yazılım/Hizmetler
Alphabet Inc. bir holding şirketidir. Şirket'in faaliyetleri arasında Google Inc. (Google) ve Access, Calico, CapitalG, GV, Nest, Verily, Waymo ve X gibi İnternet ürünleri yer almaktadır. Şirket'in segmentleri Google ve Diğer İştirakler'dir. Google segmentinde, Arama, Reklamlar, Ticaret, Haritalar, YouTube, Google Cloud, Android, Chrome ve Google Play gibi İnternet ürünleri ve donanım girişimleri bulunur. Google segmenti reklamcılık, dijital içerik satışı, uygulamalar ve bulut teklifleri ve donanım ürünlerinin satışı ile ilgilenmektedir. Diğer İştirakler bölümü, Google Fiber aracılığıyla İnternet ve televizyon hizmetlerinin satışı, Nest ürünleri ve hizmetlerinin satışı ve Verily aracılığıyla lisanslama ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) hizmetlerini içerir. Kullanıcıların Google ile yazmasına veya konuşmasına olanak veren Google Asistan'ı sunar; Kullanıcıların bir mağazaya gitmesine yardımcı olan Google Haritalar ve kullanıcıların tüm fotoğraflarını depolamasına ve düzenlemesine yardımcı olan Google Fotoğraflar ürünlerini sunmaktadır.

İlgili Semboller

Alphabet Inc (Google) Class C
 
   

Haberler