Exxon Mobil Corporation

XOM NYSE
XOM
Exxon Mobil Corporation NYSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

XOM Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji Mineralleri
Endüstri: Entegre Yağ
Exxon Mobil Corporation enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, ham petrol ve doğal gaz keşfi, üretimi, nakliyesi ve satışı ile petrol ürünleri üretimi, nakliyesi ve satışını yapmaktadır. Şirket ayrıca olefinler, aromatikler, polietilen ve polipropilen plastikler ve bir dizi özel ürün de dahil olmak üzere emtia petrokimya ürünleri üretmekte ve pazarlamaktadır. Şirketin bölümleri Upstream, Downstream, Kimyasal ve Kurumsal&Finansman'dan oluşur. Upstream segmenti, ham petrol ve doğal gaz bulmak ve üretmek konusunda çalışır. Downstream petrol ürünleri üretmek ve satmak için çalışır. Kimyasallar bölümü petrokimya üretimi ve satışı için çalışır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada / Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya / Okyanusya'da bulunan projelerde arama ve geliştirme faaliyetlerine sahiptir.

Son Haberler