United Parcel Service, Inc UPS

UPSNYSE
UPS
United Parcel Service, IncNYSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Transportation
Endüstri: Air Freight/Couriers
United Parcel Service, Inc (UPS) bir paket teslimatı şirketidir. Şirket, küresel tedarik zinciri yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Şirket, üç bölümden oluşmaktadır: ABD Yurtiçi Paket işlemleri, Uluslararası Paket işlemleri ve Tedarik Zinciri ve Nakliye işlemleri. Şirket, 31 Aralık 2016 itibariyle 220'den fazla ülke ve bölgede paket teslimi yapmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel garantili karasal ve havadan paket taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası Paket segmenti; Avrupa, Asya-Pasifik, Kanada ve Latin Amerika, Hindistan alt kıtası, Orta Doğu ve Afrika'daki küçük paket işlemlerini içerir. Tedarik Zinciri ve Nakliye segmentinde nakliye ve lojistik hizmetleri, kamyon taşımacılığı aracılığı, UPS Kargo ve UPS Capital aracılığıyla finansal ürün teklifleri bulunmaktadır. Şirket, nakliye, dağıtım, sözleşme lojistiği ve kara taşımacılığı dahil olmak üzere lojistik hizmetlerinde küresel pazara hizmet vermektedir.