Cisco Systems, Inc
CSCO NASDAQ

CSCO
Cisco Systems, Inc NASDAQ
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

CSCO Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Teknoloji Hizmetleri
Endüstri: Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Cisco Systems, Inc, ağ, güvenlik, işbirlikteliği, uygulamalar ve bulut üzerinde bir dizi teknoloji tasarımı ve satışı ile ilgilenmektedir. Üç coğrafi bölgede faaliyet gösterir: Amerika; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika; ve Asya Pasifik, Japonya ve Çin. Ürün ve teknolojileri içerisinde, altyapı platformları; uygulamalar; güvenlik ve diğer ürünler bulunur. Aynı zamanda teknik destek hizmetleri ve gelişmiş hizmetler de sunmaktadır. Altyapı Platformları, ağ oluşturma, veri aktarımı ve depolama için birlikte çalışmak üzere tasarlanmış anahtarlama, yönlendirme, veri merkezi ürünleri ve kablosuz çekirdek ağ teknolojilerinden oluşur. Uygulama ürünü kategorisi, temel olarak işlevlerini sağlamak için çekirdek ağ ve veri merkezi platformlarını kullanan yazılımlarla ilgili ürünlerinden oluşur. Güvenlik ürünü kategorisi, esas olarak Şirket'in birleşik tehdit yönetimi ürünlerini, gelişmiş tehdit güvenliği ürünlerini ve web güvenliği ürünlerini içerir.

Breaking news