Comcast Corporation CMCSA

CMCSANASDAQ
CMCSA
Comcast CorporationNASDAQ
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Consumer Services
Endüstri: Cable/Satellite TV
Comcast Corp, video, İnternet ve telefon hizmetleri sağlayan bir medya, eğlence ve iletişim şirketidir. Aşağıdaki bölümler aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Kablo İletişimi, Kablo Ağları, Televizyon Yayını, Filme Alınan Eğlence, Tema Parkları ve Gökyüzü. Kablo İletişim segmenti, Xfinity markası altında video, internet, ses, güvenlik ve otomasyon hizmetleri sunmaktadır. Kablo Ağları segmenti, ulusal kablo ağları, bölgesel sporlar, haber ağları, uluslararası kablo ağları ve kablolu televizyon stüdyosu üretim operasyonlarından oluşur. Broadcast Television segmenti, NBC ve Telemundo yayın ağlarını içerir. Filme Alınan Eğlence bölümü, filme alınan eğlencenin üretimi, edinimi, pazarlaması ve dağıtımını içerir. Tema Parkları segmenti Orlando, Florida'daki Universal tema parklarından; Hollywood, Kaliforniya; ve Osaka, Japonya. Sky segmenti, Avrupa'nın eğlence şirketlerinden biri olan Sky'ın temel olarak doğrudan tüketiciye yönelik, video, yüksek hızlı internet, sesli ve kablosuz telefon hizmetleri sağlayan ve eğlence ağlarını işleten bir içerik işi olan Sky'ın operasyonlarından oluşmaktadır. Sky News yayın ağı ve Sky Sports ağları. Şirket, 1963 yılında Ralph J. Roberts tarafından kurulmuştur ve merkezi Philadelphia, PA'dadır.