RENISHAW ORD GBP0.20

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

RSW temelleri

RENISHAW ORD GBP0.20 temel finansal istatistikler ve oranlar

RSW fiyat-satış oranı 3.78. Şirketin Kurumsal Değerinin FAVÖK oranına oranı 15.30'dır. 2023 itibariyle 5.17k kişiyi istihdam ettiler.

İstatistikler
‪0‬
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Döviz: GBP
Mevcut
Temel istatistikler
Toplam Ödenmemiş Ortak Hisse Senetleri
Değerleme oranları
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın satışa oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Fiyatın deftere oranı
Kuruluş değeri
Kurumsal değer / FAVÖK oranı
Karlılık oranları
Varlık getirisi %
Özkaynak kârlılığı %
Yatırılan sermayenin getirisi %
Brüt kar marjı %
Faaliyet kar marjı %
FAVÖK marjı %
Net marj %
Likidite oranları
Hızlı oran
Şimdiki oran
Envanter/gelir oranı
Varlık cirosu
Ödeme gücü oranları
Borç / aktif varlık oranı
Borç/öz sermaye oranı
Uzun vadeli borcun toplam aktiflere oranı
Uzun vadeli borçların toplam özkaynaklara oranı