RENISHAW ORD GBP0.20

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

RSW temelleri

RENISHAW ORD GBP0.20 geli̇r dağilimina genel bakış

Geçen yılki RENISHAW ORD GBP0.20 geliri 688.57M GBP olarak gerçekleşmiştir ve bunun büyük bir kısmı - 634.59M GBP - şu anda en yüksek performans gösteren kaynak olan Manufacturing Technologies'den gelmiştir, bir yıl önce 526.19M GBP. Gelir miktarına en büyük katkı China tarafından yapılmıştır - geçen yıl RENISHAW ORD GBP0.20 152.77M GBP, ve ondan önceki yıl — 141.69M GBP.

Kaynak tarafından
Ülke bazında