DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C

0A7D LSE
0A7D
DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C LSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

0A7D finans tabloları: Gelir tablosu

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C mali tabloları

0A7D'nin son çeyrekteki toplam geliri 28.33B ve önceki çeyreğe göre % 8.42 daha yüksektir. Q3 21 net geliri 3.84B'dir.

TTM
Brüt Kar
Toplam Gelir
Cost of goods sold
İşletme giderleri (SMM hariç)
Faaliyet Gelirleri
Faaliyet dışı gelir, toplam
vergi öncesi gelir
Kazançlarda öz sermaye
Vergiler
Kontrol gücü olmayan/azınlık payı
Vergi sonrası diğer gelir/gider
Durdurulan faaliyetler öncesi net kar
Durdurulan operasyonlar
Net Gelir
Seyreltme ayarı
Tercih edilen temettüler
Adi hissedarlara sunulan seyreltilmiş net gelir
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Ödenmemiş ortalama temel hisse
Seyreltilmiş hisseler ödenmemiş
FAVÖK
FAVÖK
Toplam Faaliyet Giderleri