DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C

0A7D LSE
0A7D
DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C LSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

0A7D finans tabloları: İstatistikler

DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C temel finansal istatistikler ve oranlar

0A7D fiyat-satış oranı 0.45. Şirketin Kurumsal Değerinin FAVÖK oranına oranı 6.79'dır. 2020 itibariyle 158.00k kişiyi istihdam ettiler.

Mevcut
Anahtar istatistikler
Toplam Ödenmemiş Adi Hisse Senetleri
Öne çıkan döner sermayeli hisseler
Çalışan Sayısı
Hissedar sayısı
Değerleme oranları
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın satışa oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Fiyatın deftere oranı
Kuruluş değeri
Kurumsal değer / FAVÖK oranı
Karlılık oranları
Varlık getirisi %
Özkaynak kârlılığı %
Yatırılan sermayenin getirisi %
Brüt kar marjı %
Faaliyet kar marjı %
FAVÖK marjı %
Net marj %
Likidite oranları
Hızlı oran
Şimdiki oran
Envanter/gelir oranı
Varlık cirosu
Ödeme gücü oranları
Borç/aktif oranı
Borç/öz sermaye oranı
Uzun vadeli borcun toplam aktiflere oranı