GRUPO SUPERVIELLE SUPV

SUPV BYMA
SUPV
GRUPO SUPERVIELLE BYMA
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

Analist derecelendirmesi

Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Finans
Endüstri: Majör Bankalar
Grupo Supervielle SA bir holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Firma, bankacılık hizmetleri sağlamaktadır. Şu segmentlerde faaliyet göstermektedir: Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Hazine, Tüketici, Sigorta ve Varlık Yönetimi ve Diğer Hizmetler. Bireysel Bankacılık segmenti, kredilerin verilmesini ve gerçek kişilerin mevduatı gibi diğer kredi ürünlerini içerir. Kurumsal Bankacılık segmenti, kurumsal ve finansal düzeyde danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra büyük müşterileri hedefleyen varlıkların ve kredilerin yönetimine odaklanır. Hazine bölümü, Grubun Devlet Tahvilleri, sendikasyon kredileri ve finansal kiralama üzerine faaliyet göstermektedir. Tüketici segmenti, orta ve alt-orta gelirli sektörleri hedefleyen krediler ve diğer kredi ürünleri ile finansal olmayan ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır. Sigorta segmenti, hayat sigortası odaklı sigorta ürünlerinden oluşur. Sigorta segmenti, hayat sigortası odaklı sigorta ürünlerinden oluşur. Varlık Yönetimi ve Diğer Hizmetler segmenti, yatırım fonları ve diğer ürün ve hizmetler sunar. Şirket 8 Ekim 1979'da kuruldu ve genel merkezi Arjantin, Buenos Aires'tedir.