NISSAN MOTOR CO 7201

7201TSE
7201
NISSAN MOTOR COTSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Consumer Durables
Endüstri: Motor Vehicles
Nissan Motor Co Ltd, otomotiv ürünleri ve deniz ekipmanları imalatı, satış ve ilgili işleri yapmaktadır. Şirketin segmentleri arasında Otomobil ve Satış Finansmanı yer almaktadır. Otomobil işi, araçların ve parçaların imalatı ve satışı içindir. Satış finansmanı şirketi, otomobil ticaretinin satış faaliyetlerini desteklemek için satış finansmanı hizmeti ve kiralama hizmeti sunmaktadır. Şirket, Japonya da dahil olmak üzere yaklaşık 20 ülkede ve bölgede araç üretmektedir. Şirket dünya genelinde 160'dan fazla ülkede ve alanda ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket, Nissan, Infiniti ve Datsun markaları altında yaklaşık 60 model satmaktadır. Şirket, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve diğer deniz aşırı ülkelerde olmak üzere çeşitli ülkelerde coğrafi operasyonlara sahiptir.