333

TEA LIFE CO LTD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

3172 temelleri

TEA LIFE CO LTD geli̇r dağilimina genel bakış

Geçen yılki TEA LIFE CO LTD geliri 13.46 B JPY olarak gerçekleşmiştir ve bunun büyük bir kısmı - 7.48 B JPY - şu anda en yüksek performans gösteren kaynak olan Wholesale'den gelmiştir, bir yıl önce 6.65 B JPY. Gelir miktarına en büyük katkı Japonya tarafından yapılmıştır - geçen yıl TEA LIFE CO LTD 13.46 B JPY, ve ondan önceki yıl — 12.74 B JPY.

Kaynak tarafından
Ülke bazında