BAS temelleri

BASF SE NA O.N. temettülere genel bakış

BAS temettüleri yıllık ödenir. Son hisse başına temettü 3.40 EUR miktarındaydı. Bugün itibarıyla Temettü Getirisi (TTM) 7.52%'dir.