FUNDAMENTA REAL ESTATE NFUNDAMENTA REAL ESTATE NFUNDAMENTA REAL ESTATE N

FUNDAMENTA REAL ESTATE N

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

FREN temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere FUNDAMENTA REAL ESTATE N mali tabloları

Son altı aylık dönem için FREN şirketinin toplam geliri 20.46 M CHF değeridir ve bir önceki altı aylık döneme kıyasla 1.01% daha düşüktür. H2 23 döneminin net geliri 3.26 M CHF'dur.

‪0.00‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: CHF
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Brüt KarYY büyüme
Net gelirYY büyüme
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme