FUNDAMENTA REAL ESTATE NFUNDAMENTA REAL ESTATE NFUNDAMENTA REAL ESTATE N

FUNDAMENTA REAL ESTATE N

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

FREN temelleri

FUNDAMENTA REAL ESTATE N temettülere genel bakış

Son hisse başına temettü 0.55 CHF miktarındaydı. Bugün itibarıyla Temettü Getirisi (TTM) 3.30%'dir.