NORTH MEDIA A/SNORTH MEDIA A/SNORTH MEDIA A/S

NORTH MEDIA A/S

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

NORTHM temelleri

NORTH MEDIA A/S temettülere genel bakış

NORTHM temettüleri yıllık ödenir. Son hisse başına temettü 4.00 DKK miktarındaydı. Bugün itibarıyla Temettü Getirisi (TTM) 6.92%'dir.