STATE BK OF INDIA SBIN

SBINNSE
SBIN
STATE BK OF INDIANSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Finance
Endüstri: Regional Banks
Hindistan Devlet Bankası bireysel, ticari işletme, büyük işletme, kamu kurumları ve kurumsal müşterilere bir grup ürün ve servis sunar. Segmentleri olarak; yabancı borsa kontratlar ve türev kontratlarında işlem ve yatırım ve portföyü içeren Hazine; Kurumsal Hesaplar Grubu, Orta Kurumsal Hesaplar Grubu ve Stresli Varlıklar Yönetim Grubu'nun kredi faaliyetlerini kapsayan Kurumsal/Toptan Bankacılık; Ulusal Bankacılık Grubu bünyesindeki şubelerden oluşan bankacılık ilişkileri bulunan kurumsal müşterilere borç verme faaliyetleri de dahil olmak üzere öncelikle Kişisel Bankacılık faaliyetlerini içeren Bireysel Bankacılık, SBI Hayat Sigortası ve SBI Genel Sigorta Ltd. Şti. Dışındaki Tüm Banka Dışı Bağlı Ortaklıklar / Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerin faaliyetlerini içeren Diğer Bankacılık İşletmeleri bulunur. Coğrafi bölümleri olarak Yurtiçi Operasyonlar ve Yurtdışı Operasyonları bulunmaktadır.