ACEAACEAACEA

ACEA

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

ACE temelleri

ACEA geli̇r dağilimina genel bakış

Geçen yılki ACEA geliri 4.65 B EUR olarak gerçekleşmiştir ve bunun büyük bir kısmı - 2.48 B EUR - şu anda en yüksek performans gösteren kaynak olan Commercial'den gelmiştir, bir yıl önce 3.16 B EUR. Gelir miktarına en büyük katkı İtalya tarafından yapılmıştır - geçen yıl ACEA 5.17 B EUR, ve ondan önceki yıl — 5.75 B EUR.

Kaynak tarafından
Ülke bazında