GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

CHDRAUI/B temelleri

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV temel finansal istatistikler ve oranlar

CHDRAUI/B fiyat-satış oranı 0.39. Şirketin Kurumsal Değerinin FAVÖK oranına oranı 6.29'dır. 2022 itibariyle 69.59k kişiyi istihdam ettiler.

İstatistikler
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Döviz: MXN
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Mevcut
Temel istatistikler
Toplam Ödenmemiş Ortak Hisse Senetleri
Değerleme oranları
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın satışa oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Fiyatın deftere oranı
Kuruluş değeri
Kurumsal değer / FAVÖK oranı
Karlılık oranları
Varlık getirisi %
Özkaynak kârlılığı %
Yatırılan sermayenin getirisi %
Brüt kar marjı %
Faaliyet kar marjı %
FAVÖK marjı %
Net marj %
Likidite oranları
Hızlı oran
Şimdiki oran
Envanter/gelir oranı
Varlık cirosu
Ödeme gücü oranları
Borç / aktif varlık oranı
Borç/öz sermaye oranı
Uzun vadeli borcun toplam aktiflere oranı
Uzun vadeli borçların toplam özkaynaklara oranı