YPF SA YPFD

YPFD BYMA
YPFD
YPF SA BYMA
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

YPFD Hisse Senedi Grafiği

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. İşlem yapmaya başla
Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji Mineralleri
Endüstri: Entegre Yağ
YPF Sociedad Anonima (YPF) bir enerji şirketidir. Şirket, tamamen entegre bir petrol ve gaz zinciri işletmektedir. Şirket, Arama ve Üretim, Downstream, Kurumsal ve Diğer segmentleri üzerinden faaliyetlerini yürütür. Şirket'in Arama ve Üretim bölümünde; arama ve üretim faaliyetleri, doğalgaz ve ham petrol alımları, doğalgaz ve daha az oranda ham petrol satışı, farklı bölümlere ve üçüncü taraflara ham petrol, doğalgaz ve yan ürünlerinin satışı yer almaktadır. Şirketin Downstream bölümü, üçüncü taraflar üzerinden ham petrol ve doğal gazın rafine edilmesi, taşınması, satın alınması ve bölümler arası satışlar ve ham petrol, doğalgaz, rafine ürünler, petrokimya, elektrik enerjisi üretimi ve doğal gaz dağıtımının pazarlanmasıyla ilgilenmektedir. Şirketin Kurumsal ve Diğer bölümünün başka faaliyetleri bulunmaktadır.