TRANSPORT GAS SUR

TGSU2 BYMA
TGSU2
TRANSPORT GAS SUR BYMA
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

TGSU2 Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji Mineralleri
Endüstri: Petrol Rafineri/Pazarlama
Transportadora de Gas del Sur SA, doğal gaz sıvılarının üretimi ve ticareti ile ilgilenmektedir. Şu segmentlerde faaliyet göstermektedir: Doğal Gaz Taşımacılığı; Sıvıların Üretimi ve Ticarileştirilmesi; Diğer servisler; ve Telekomünikasyon. Doğal Gaz Taşımacılığı bölümü, doğal gazın sıkı bir şekilde taşınmasını; doğal gazın kesintisiz taşınması ve değişimi ve yer değiştirmesi; ve doğal gaz taşıma hizmetinden etkilenen varlıkların işletme hizmeti ve bakımı. Sıvıların Üretimi ve Ticarileştirilmesi bölümü, sıvıların kendi hesabına ve üçüncü taraflar adına üretimi ve pazarlanması ile diğer likit hizmetlerden oluşmaktadır. Diğer Hizmetler bölümü, gaz rezervuarlarının çıkartılması ve taşınmasının yanı sıra kompresör tesisleri ve gaz boru hatları için denetim ve bakım hizmetlerini ve genleşme ve buhar için yönetim hizmetlerini içerebilen safsızlıkların arıtılması, ayrılması ve doğal gazın sıkıştırılmasına elektrik üretimi için üretim çalışmaları odaklanır. Telekomünikasyon segmenti, Telcosur aracılığıyla telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket 28 Aralık 1992'de kuruldu ve merkezi Buenos Aires, Arjantin'de bulunuyor.

Son Haberler