Komut dosyası alarmları

Bir Pine script'inde, kod "alert()" işlevine çağrılar içerdiğinde bir "komut dosyası alarm" yapılandırabilirsiniz. Grafikten, "Alarm Oluştur" iletişim kutusunu kullanarak bir alarm oluşturun ve "Condition" alanında bu göstergeyi veya stratejiyi seçin.

Diğer alarm türlerinin aksine, tetikleme sıklığı ve komut dosyası alarmlarıyla gönderilen mesaj, "Alarm Oluştur" iletişim kutusuyla değil, koddaki "alert ()" işlev çağrıları tarafından kontrol edilir. Göstergeler üzerindeki komut dosyası alarmları, komut dosyasının "alert()" işlevi çağrılarıyla kullanılan koşullar karşılandığında tetiklenir. Stratejilerdeki komut dosyası alarmları, emir doldurma olaylarının, "alert()" işlev çağrısı olaylarının veya her ikisinin dahil edilmesine izin verir.

Bir göstergede bir komut dosyası alarmı oluşturmak için, "Alarm Oluştur" iletişim kutusunun "Koşul" alanında komut dosyasını seçin, ardından "Herhangi bir alert() işlevi çağrısı" seçeneğini (listedeki ilk öğe) seçin.

Bir strateji için bir komut dosyası alarmı oluşturmak için, "Alarmı Oluştur" iletişim kutusunun "Condition" alanında stratejiyi seçin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  • "Emir  doldurur ve alert() işlev çağrıları": oluşturulan alarmları, emir yerleştirmelerinde ve "alert()" olaylarında tetiklenir.
  • "Yalnızca emir yerleştirir": Alarm, sıradan bir strateji alarmı gibi yalnızca emir  tamamlandığında tetiklenir.
  • "Yalnızca alert() fonksiyonu çağrıları": alarm, bir göstergede komut dosyası alarmı gibi yalnızca "alert()" olaylarında tetiklenir. 

Diğer alarm türlerinde olduğu gibi, tetikleme sıklığında da sınırlamalar vardır: Bir komut dosyası alarm 3 dakika içinde 15 defadan fazla tetiklenirse, otomatik olarak durur.

Komut dosyalarında "alert ()" işlevini kullanma hakkında daha fazla bilgi Pine Referans Kılavuzu ve Pine Kullanım Kılavuzu'nda bulunabilir.