Diğer Yatırım Nakit Akışı Kalemleri, Toplam

Diğer Yatırım Nakit Akışı Kalemleri Toplamı Nedir?

Diğer Yatırım Nakit Akışı Kalemleri, Toplam, İş Alım / Satım, Yatırım Alım / Satım ve Sermaye Harcamalarının yanı sıra Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit'i temsil etmektedir. Bunlar Yatırım Faaliyetleri - Diğer Kaynaklar ve Yatırım Faaliyetleri - Diğer Kullanımların toplamıdır.