İşletme Sermayesinde Değişiklikler

İşletme Sermayesinde Değişiklikler Nelerdir?

İşletme Sermayesi'ndeki değişiklikler, aktiflerde, yükümlülüklerde ve işletme sermayesinde diğer potansiyel düzeltmelerdeki artış veya azalış nedeniyle işletme sermayesindeki toplam değişikliği temsil eder. Bunlar Faaliyet Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit içerisine dahil edilir.
Döner Sermaye Değişiklikleri Nasıl Hesaplanır?

İşletme Sermayesi'ndeki değişiklikler aşağıdakilerin toplamıdır: