Hakkında

Resmi olarak Nasdaq Helsinki olarak anılan Helsinki Hisse Senedi Borsası Finlandiya'nın ana hisse senedi borsasıdır. Daha önceleri OMX ile birleşme sonrası OMX Helsinki ve Nasdaq'ın OMX'i satınlaması sonrası Nasdaq OMX Helsinki olarak anılmaktaydı. Birçok Nordik ve Baltık ülkelerinde borsa işleten ve bu bölgelerin menkul kıymet piyasalarının %80'ine erişim sağlayan Nasdaq Nordic grubuna dahil olan 8 borsadan biridir. Helsinki Hisse Senedi Borsasının merkezi Finlandiya'nın başkenti ve en kalabalık şehri olan Helsinki'de bulunur. 232.6 milyar EUR piyasa büyüklüğüne sahip 141 şirket kayıtlıdır. Borsa ayrıca bonolar ve türev ürünlere de ev sahipliği yapar.

Kayıtlı şirketler arasında aktif işlem göre iyi bilenen şirketler arasında Nokia, Fortum, Kone, the Sampo Group ve Nestle Oil bulunmaktadır. Borsa, en çok işlem göre 25 hissenin yer aldığı piyasa değeri ağırlıklı OMX Helsinki 25 endeksini yönetir. Her bir şirketin endeks üzerinde %10'luk bir ağırlık limiti vardır. Bu endeks önceleri HEX25 olarak bilinmekteydi ve Finlandiya hisse senedi piyasaları için bir gösterge özelliği taşımaktadır. Borsa ayrıca OMX Helsinki 15 endeksi, sürdürülebilirlik açısından lider 40 şirketi içeren bir endeks ve değişik sektör ve endüstrilerin performanslarını yansıtan birçok başka endeksi de yönetmektedir.