SAUDI ARABIAN OIL CO

2222 TADAWUL
2222
SAUDI ARABIAN OIL CO TADAWUL
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

2222 Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji Mineralleri
Endüstri: Entegre Yağ
Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), ham petrol ve doğal gazın bulunması, üretimi, nakliyesi ve satışını yapmaktadır. Aşağıdaki alanlarda çalışır: Üretime dönük, Satışa Dönük ve Kurumsal. Üretime dönük segment, ham petrol, doğal gaz ve doğal gazın bulunması, saha geliştirme ve üretimi içerir. Satışa dönük alanda rafinaj, lojistik, enerji üretimi ve ham petrol, petrol ve petrokimya ürünlerinin pazarlanması ve uluslararası ve yerli müşterilere ilgili hizmetler üzerinde duruluyor. Kurumsal alan, insan kaynakları, finans ve bilgi teknolojisi dahil olmak üzere destekleyici hizmetler sunmaktadır. Şirket 1933 yılında kuruldu ve genel merkezi Dhahran, Suudi Arabistan'da yapılandı.

Son Haberler