RAFFLES INFRASTRUCTURE^

LUY SGX
LUY
RAFFLES INFRASTRUCTURE^ SGX
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

LUY mali tabloları

Tüm anahtar rakamlarıyla birlikte RAFFLES INFRASTRUCTURE^ mali özet

Mevcut LUY piyasa değeri 6.455M SGD'dur.

Kazanç
İleri:
Gelir Tablosu
Bilanço
Nakit akımı