KIM HENG

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

5G2 temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere KIM HENG mali tabloları

Son altı aylık dönem için 5G2 şirketinin toplam geliri 44.30M SGD değeridir ve bir önceki altı aylık döneme kıyasla 10.27% daha düşüktür. H1 23 döneminin net geliri 1.74M SGD'dur.

‪0‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: SGD
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Satılan malların maliyeti
Brüt KarYY büyüme
İşletme giderleri (COGS hariç)
Faaliyet gelirleriYY büyüme
Faaliyet dışı gelir, toplam
Vergi öncesi gelirYY büyüme
Kazançlarda öz sermaye
Vergiler
Kontrol gücü olmayan/azınlık payı
Vergi sonrası diğer gelir/gider
Durdurulan faaliyetler öncesi net gelir
Durdurulan faaliyetler
Net gelirYY büyüme
Seyreltme ayarı
Tercih edilen temettüler
Ortak hissedarlara sunulan seyreltilmiş net gelir
Hisse başına temel kazanç (Temel EPS)YY büyüme
Hisse başına seyreltilmiş kazanç (Seyreltilmiş EPS)YY büyüme
Tedavüldeki ortalama temel hisse
Seyreltilmiş hisseler ödenmemiş
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme
Toplam faaliyet giderleri