NIO Inc NIO

NIONYSE
NIO
NIO IncNYSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Consumer Durables
Endüstri: Motor Vehicles
NIO, Inc. (Çin ) elektrikli araçların tasarımı, üretimi ve satışı ile uğraşan bir holding şirketidir. Ürünleri ARASINDA EP9 süper otomobil ve ES8 7-koltuk SUV bulunmaktadır. Kullanıcılara ev şarjı, power express vale hizmetleri ve genel şarj, güç mobil şarj kamyonlarına erişim ve pil değiştirme dahil olmak üzere diğer güç çözümleri sağlar. Ayrıca hizmet paketi, akü ödeme düzenlemesi ve araç finansmanı ve plaka kaydı gibi diğer katma değerli hizmetler de sunmaktadır. Şirket Li Bin ve Qin Li Hong tarafından Kasım 2014'te kuruldu ve merkezi Jiading, Çin'de bulunmaktadır.