RELIANCE INDS
RELIANCE NSE

RELIANCE
RELIANCE INDS NSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

RELIANCE Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji Mineralleri
Endüstri: Petrol Rafineri/Pazarlama
Reliance Industries Limited, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı ve temel kimyasallar, gübre ve azot bileşikleri, birincil formdaki plastik ve sentetik kauçuk imalatı da ve petrokimyasallar da dahil olmak üzere rafineri işleri yapmaktadır. Şirketin bölümleri arasında Rafineri, Petrokimya, Petrol ve Gaz, Organize Perakende ve Diğerleri yer almaktadır. Rafineri segmenti, petrol ürünlerinin üretim ve pazarlama faaliyetlerini içermektedir. Petrokimya bölümü, polietilen, polipropilen, polivinil klorür, poli bütadien kauçuğu, bütadien, akrilonitril, kostik soda ve polietilen tereftalat dahil olmak üzere petrokimyasal ürünlerin üretim ve pazarlama faaliyetlerini içerir. Petrol ve Gaz bölümü, ham petrol ve doğalgazın arama, geliştirme ve üretimini içerir. Organize Perakende segmentinde organize perakende ticaret işi bulunmaktadır. Diğerleri segmentinde tekstil, Özel Ekonomik Bölge (SEZ) gelişimi, telekom veya genişbant ile medya bulunmaktadır.

Breaking news