RELIANCE INDS RELIANCE

RELIANCENSE
RELIANCE
RELIANCE INDSNSE
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Energy Minerals
Endüstri: Oil Refining/Marketing
Reliance Industries Ltd. hidrokarbon arama ve üretimi, petrol arıtma ve pazarlama, petrokimya, perakende ve telekomünikasyon alanlarında faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki bölümler aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Petrolden Kimyasallara (O2C), Petrol ve Gaz, Perakende, Dijital Hizmetler, Finansal Hizmetler ve Diğerleri. O2C segmenti rafinaj, petrokimya, Reliance BP Mobility Limited aracılığıyla yakıt perakendeciliği, havacılık yakıtı ve toplu toptan pazarlamayı içerir. Petrol ve Gaz bölümü, ham petrol ve doğal gazın araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşmaktadır. Perakende segmenti, tüketici perakende satışını ve ilgili hizmetleri içerir. Dijital Hizmetler bölümü, bir dizi dijital hizmetin sağlanmasını içerir. Finansal Hizmetler segmenti, firmanın tanımlanmış kaynaklarının bankacılık dışı finansal hizmetler ve sigorta brokerliği dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlere yönetimi ve dağıtımından oluşur. Diğerleri bölümü Medya, SEZ geliştirme ve tekstil işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, 1966 yılında Dhirubhai Hirachand Ambani tarafından kuruldu ve merkezi Mumbai, Hindistan'da bulunuyor.