HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANK NSE
HDFCBANK
HDFC BANK NSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

HDFCBANK Hisse Senedi Grafiği

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. İşlem yapmaya başla
Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Finans
Endüstri: Bölgesel Bankalar
HDFC Bank Limited (Banka) bir holding şirketidir. Banka, toptan tarafta ticari ve yatırım bankacılığı ile perakende tarafta işlem / şube bankacılığı alanlarında çeşitli bankacılık hizmetleri sunmaktadır.Aynı zamanda finansal hizmetler de sunmaktadır. Banka'nın bölümleri Hazine, Perakende bankacılık, Toptan satış bankacılığı ve diğer bankacılık faaliyetlerini içermektedir. Hazine bölümü, öncelikle, Banka'nın yatırım portföyünde yer alan net faiz geliri, para piyasası borçlanma ve borç verme, yatırım faaliyetlerinden kazanç veya kayıplar ile döviz ve türev sözleşmelerde işlem yapmaktan oluşmaktadır. Perakende Bankacılık bölümü perakende müşterilere bir şube ağı, diğer dağıtım ve alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet vermektedir. Banka kurumsal müşterilerine çeşitli ticari ve işlemsel bankacılık ürünleri sunmaktadır. Diğer bankacılık iş segmenti, para bankacılığı faaliyetlerinden elde edilen geliri de içermektedir.