NOVOLIPETSK STEEL NLMK

NLMK MOEX
NLMK
NOVOLIPETSK STEEL MOEX
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji-dışı Mineraller
Endüstri: Çelik
Novolipetsk Steel PAO, Rusya merkezli dikey olarak entegre bir çelik şirketidir. Novolipetsk Steel PAO, ham demir, sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş sac, galvanizli, önceden boyanmış ve elektriksel çelik, inşaat demiri ve metal eşya dahil olmak üzere çok çeşitli yassı ve uzun çelik ürünleri üretmektedir. Şirketin ürünleri, inşaat ve makine imalatından, elektrik üretim ekipmanlarının ve açık deniz yel değirmenlerinin imalatına kadar çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Ham çelik üretim kapasitesi yılda 17 milyon tonun üzerindedir. Şirket tüm maden varlıkları ve çelik üretim kapasitesinin %94'ü yereldir. İlave olarak, Novolipetsk Steel PAO'nun haddeleme varlıkları Rusya Federasyonu (%56), Avrupa (%25) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (%19) bulunuyor.