TESLA TSLA

TSLAMIL
TSLA
TESLAMIL
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Consumer Durables
Endüstri: Motor Vehicles
Tesla, Inc, tamamen elektrikli araçlar, enerji üretimi ve depolama sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Ayrıca araç servis merkezleri, süper şarj istasyonu ve kendi kendine sürüş özelliği sağlar. Şirket şu segmentlerde faaliyet göstermektedir: Otomotiv ve Enerji Üretimi ve Depolama. Otomotiv segmenti, elektrikli araçların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve satışını içerir. Enerji Üretim ve Depolama segmenti, sabit enerji depolama ürünleri ve güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, imalatı, montajı, satışı ve kiralanması ile güneş enerjisi sistemleri tarafından üretilen elektriğin müşterilere satışını içerir. Evlerde, ticari tesislerde ve hizmet sitelerinde kullanım için enerji depolama ürünleri geliştirmektedir. Şirket Jeffrey B. Straubel, Elon Reeve Musk, Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından 1 Temmuz 2003'te kuruldu ve merkezi Palo Alto, CA'da bulunuyor.