ASMPT LTDASMPT LTDASMPT LTD

ASMPT LTD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

522 temelleri

ASMPT LTD temettülere genel bakış

Son hisse başına temettü 0.78 HKD miktarındaydı. Bugün itibarıyla Temettü Getirisi (TTM) 0.90%'dir.