MMM

MED PAPER

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

MDP temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere MED PAPER mali tabloları

Son altı aylık dönem için MDP şirketinin toplam geliri 52.28 M MAD değeridir ve bir önceki altı aylık döneme kıyasla 5.95% daha düşüktür. H2 23 döneminin net geliri 2.58 M MAD'dur.

‪0.00‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: MAD
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Brüt KarYY büyüme
Net gelirYY büyüme
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme