CCC

CARTIER SAADA

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

CRS temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere CARTIER SAADA mali tabloları

Son altı aylık dönem için CRS şirketinin toplam geliri 114.97 M MAD değeridir ve bir önceki altı aylık döneme kıyasla 14.91% daha düşüktür. H1 23 döneminin net geliri 3.56 M MAD'dur.

‪0.00‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: MAD
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Brüt KarYY büyüme
Net gelirYY büyüme
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme