AAA

AKDITAL S.A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

AKT temelleri

AKDITAL S.A temettülere genel bakış

AKT temettüleri yıllık ödenir. Son hisse başına temettü 3.25 MAD miktarındaydı. Bugün itibarıyla Temettü Getirisi (TTM) 0.49%'dir.