COMPANIA DE EMPAQUES S.A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

EMPAQUES temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere COMPANIA DE EMPAQUES S.A mali tabloları

EMPAQUES'nin son çeyrekteki toplam geliri 151.09B COP ve önceki çeyreğe göre 9.45% daha düşük. Q4 22 döneminin net geliri 3.45B COP'dur.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: COP
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Satılan malların maliyeti
Brüt KarYY büyüme
İşletme giderleri (COGS hariç)
Faaliyet gelirleriYY büyüme
Faaliyet dışı gelir, toplam
Vergi öncesi gelirYY büyüme
Kazançlarda öz sermaye
Vergiler
Kontrol gücü olmayan/azınlık payı
Vergi sonrası diğer gelir/gider
Durdurulan faaliyetler öncesi net gelir
Durdurulan faaliyetler
Net gelirYY büyüme
Seyreltme ayarı
Tercih edilen temettüler
Ortak hissedarlara sunulan seyreltilmiş net gelir
Hisse başına temel kazanç (Temel EPS)YY büyüme
Hisse başına seyreltilmiş kazanç (Seyreltilmiş EPS)YY büyüme
Tedavüldeki ortalama temel hisse
Seyreltilmiş hisseler ödenmemiş
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme
Toplam faaliyet giderleri