PETROBRAS ON N2 PETR3

PETR3 BMFBOVESPA
PETR3
PETROBRAS ON N2 BMFBOVESPA
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

PETR3 Hisse Senedi Grafiği

TradingView'de güvenilir aracı kurumlarla PETR3 işlemi yapın Hesap aç
Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji Mineralleri
Endüstri: Entegre Yağ
Petroleo Brasileiro SA Petrobras, Brezilya merkezli entegre bir petrol ve gaz şirketidir. Şirket faaliyetleri beş iş bölümüne ayrılmıştır: Brezilya ve yurtdışında ham petrol, doğalgaz sıvısı (NGL) ve doğalgazın arama, geliştirme ve üretimine odaklanan Arama ve Üretim (E&P); Rafineri, Ulaştırma ve Pazarlama bölümü, esasen ham petrol ve petrol ürünlerinin rafine edilmesi, lojistik, nakliye ve ticaretini, etanol ihracını ve şist gazı çıkartma ve işlenmesini kapsar; Gaz ve Enerji bölümü, LNG ve doğal gazın taşınması ve ticaretinin yanı sıra elektrik üretimi ve satışını içerir ; Petrol ürünlerini kendi perakende ağı ve toptan satış kanalı vasıtasıyla satan Dağıtım bölümü ve biyodizel ve yardımcı ürünleri ile etanol ile ilgili faaliyetlerin yer aldığı Biyoyakıtlar bölümü. Şirket Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa'da faaliyet göstermektedir.