VISCOFAN, S.A

VIS BME
VIS
VISCOFAN, S.A BME
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

VIS finans tabloları: Genel Bakış

Tüm anahtar rakamlarıyla birlikte VISCOFAN, S.A mali özet

Mevcut VIS piyasa değeri 2.647B. Şirketin HBK TTM'si 2.90, temettü getirisi % 2.40 ve K/Z 19.70'dir.

Kazanç
İleri:
Gelir Tablosu
Bilanço
Nakit akımı