INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A IDR

IDR BME
IDR
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A BME
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

IDR Grafiği

TradingView'de güvenilir aracı kurumlarla IDR işlemi yapın Hesap aç

Analist derecelendirmesi

Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Teknoloji Hizmetleri
Endüstri: Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Indra Sistemas SA, İspanya'da bilgi teknolojisi (IT) alanında çalışan bir şirkettir. Şirket faaliyetlerini iki bölüme ayırmaktadır: Çözümler ve Hizmetler. Çözümler bölümü, kontrol ve yönetim süreçlerinde kullanılacak verileri derlemek, işlemek, iletmek ve sunmak için sistemler ve bileşenler gibi danışmanlık ve teknoloji çözümleri sunmaktadır. Hizmetler bölümü, BT ve iş süreçleri için dış kaynak kullanımını sunmaktadır. Şirket, taşımacılık, enerji ve sanayi, kamu yönetimi ve sağlık, finans, güvenlik ve savunma, telekomünikasyon ve turistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu ve Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda iştirakin ana ortağıdır.