Sorunlar, Markalar ve Sağlayıcılar

ETF'ler için İhraççı

İhraççı, ETF'yi oluşturmaktan ve yönetmekten sorumlu olan kurumdur. Bu kurum, ETF'nin tüm düzenleyici gereklilikleri karşılamasını ve belirtilen yatırım hedefiyle uyumlu olmasını sağlar.

ETF'lerin Markası

Tipik olarak, ETF'yi pazarlayan tanınabilir isim veya firmayı ifade eder. Marka, yatırımcıların ETF'nin kalitesi ve güvenilirliğine ilişkin algılarını etkileyebilir.

ETF'ler için Endeks Sağlayıcı

ETF'nin takip etmeyi amaçladığı karşılaştırma endeksini oluşturan ve sürdüren kuruluş. Endeks sağlayıcı, endeks kompozisyonu ve periyodik yeniden dengeleme kurallarını belirler.