Birimler

Ölçüm birimleri, bir ekonomik göstergenin değerlerinin ifade edildiği ölçeği ve formatı belirtir. Değişkenin nicel temsilini ifade eder. Birimler çok çeşitli olabilir ve yüzde, para birimi (dolar veya euro gibi), puan veya diğer niceliksel ölçüleri içerebilir.

Örneğin, enflasyon veya işsizlik oranı tipik olarak yüzde cinsinden ölçülürken, ticaret dengesi ve cari hesap yerel para birimi cinsinden ifade edilebilir.