Frekans

Frekans, belirli bir ekonomik gösterge için verilerin güncellenme veya raporlanma düzenliliğini ifade eder. Birbirini izleyen veri noktaları arasındaki zaman aralıklarını temsil eder. Sıklık, göstergenin niteliğine ve veri mevcudiyetine bağlı olarak haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olabilir.

Örneğin, istihdam rakamları aylık olarak raporlanabilirken, GSYH verileri üç ayda bir güncellenebilir.